en
th
ม่อฮ่อม
สี : ม่อฮ่อม

รุ่น S 
  • ขนาด : ก 22 x ย 180 มม.
  • วัสดุ : ซิลิโคน
  • เลื่อนเปลี่ยนหมุดง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 
  • มีควาทนทาน สามารถโดนน้ำได้ 

รุ่น L
  • ขนาด : ก 22 x ย 190 มม.
  • วัสดุ : ซิลิโคน
  • เลื่อนเปลี่ยนหมุดง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 
  • มีควาทนทาน สามารถโดนน้ำได้ 
ขนาดสาย

THB 0
Add to Cart