en
th

CT002L : วัดพระแก้ว

CT002L : วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  สร้างขึ้นพร้อมกับสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2327 อยู่ในเขตพระบรมหาราชวัง โดยสร้างตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยา ซึ่งวัดพระแก้วเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย จึงนำลวดลายของวัดพระแก้วบางส่วนมาอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา 


นาฬิกา
 • ขนาด: ก 36.5 x ย 56 x หนา 10.7 มม. 
 • เครื่อง: Swiss Quarts Movement
 • เลนส์: Sapphire Glass Coating
 • วัสดุ: 316 L Stainless Steel
 • หน้าปัด: ลงยา
 • เข็มนาฬิกา: พรายน้ำเรืองแสง
 • กันน้ำ: 5 ATM/50 m.
สายนาฬิกา
 • ขนาด: ก 22 x ย 120 mm
 • วัสดุ: หนังวัวแท้ทั้ง 2 ด้าน
 • เลื่อนหมุดเปลี่ยนสายง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
**ตัวเรือนนาฬิการับประกัน 1 ปี ภายหลังจากซื้อสินค้า

ขนาดตัวเรือน
ขนาดใหญ่
เลือกสีสายนาฬิกา
สี :
THB 12,990
สั่งซื้อสินค้า  
  ย้อนกลับ

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  สร้างขึ้นพร้อมกับสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2327 อยู่ในเขตพระบรมหาราชวัง โดยสร้างตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยา ซึ่งวัดพระแก้วเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย จึงนำลวดลายของวัดพระแก้วบางส่วนมาอยู่บนหน้าปัดนาฬิกา 


นาฬิกา
 • ขนาด: ก 36.5 x ย 56 x หนา 10.7 มม. 
 • เครื่อง: Swiss Quarts Movement
 • เลนส์: Sapphire Glass Coating
 • วัสดุ: 316 L Stainless Steel
 • หน้าปัด: ลงยา
 • เข็มนาฬิกา: พรายน้ำเรืองแสง
 • กันน้ำ: 5 ATM/50 m.
สายนาฬิกา
 • ขนาด: ก 22 x ย 120 mm
 • วัสดุ: หนังวัวแท้ทั้ง 2 ด้าน
 • เลื่อนหมุดเปลี่ยนสายง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
**ตัวเรือนนาฬิการับประกัน 1 ปี ภายหลังจากซื้อสินค้า

THB 12,990
สั่งซื้อสินค้า  
  ย้อนกลับ