en
th

FT004L : จ๋ออุ้มสับปะรด

FT004L : จ๋ออุ้มสับปะรด

จ๋ออุ้มสับปะรด เป็นการนำนิสัยทะโมนซุกซนของลิงมานำเสนอคู่กับสับปะรด ซึ่งเป็นผลไม้ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสับปะรดนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งใด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะนำเข้ามาโดยชาวโปตุเกส ซึ่งมีการติดต่อค้าขายกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สับปะรดพันธุ์ที่น่าจะนำเข้ามาคือ พันธุ์อินทรชิต หรือสับปะรดกลุ่มสแปนนิช (Spanish) และมีการขยายพันธุ์อื่นๆ อีกมาก มีการปลูกสับปะรดในหลายภาคของประเทศไทย มีการแปรรูปจนสามารถส่งออกไปต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งนับว่าเป็นตัวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย 

อ้างอิง: บทความ "ความเป็นมาของการปลูกสับปะรดในประเทศไทย" จาก edoae.doae.go.th

นาฬิกา
 • ขนาด: ก 36.5 x ย 56 x หนา 10.7 มม. 
 • เครื่อง: Swiss Quarts Movement
 • เลนส์: Sapphire Glass Coating
 • วัสดุ: 316 L Stainless Steel
 • หน้าปัด: ลงยา
 • เข็มนาฬิกา: พรายน้ำเรืองแสง
 • กันน้ำ: 5 ATM/50 m.
สายนาฬิกา
 • ขนาด: ก 22 x ย 120 mm
 • วัสดุ: หนังวัวแท้ทั้ง 2 ด้าน
 • เลื่อนหมุดเปลี่ยนสายง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
**ตัวเรือนนาฬิการับประกัน 1 ปี ภายหลังจากซื้อสินค้า

ขนาดตัวเรือน
ขนาดใหญ่
เลือกสีสายนาฬิกา
สี :
THB 12,990
สั่งซื้อสินค้า  
  ย้อนกลับ

จ๋ออุ้มสับปะรด เป็นการนำนิสัยทะโมนซุกซนของลิงมานำเสนอคู่กับสับปะรด ซึ่งเป็นผลไม้ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสับปะรดนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งใด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะนำเข้ามาโดยชาวโปตุเกส ซึ่งมีการติดต่อค้าขายกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สับปะรดพันธุ์ที่น่าจะนำเข้ามาคือ พันธุ์อินทรชิต หรือสับปะรดกลุ่มสแปนนิช (Spanish) และมีการขยายพันธุ์อื่นๆ อีกมาก มีการปลูกสับปะรดในหลายภาคของประเทศไทย มีการแปรรูปจนสามารถส่งออกไปต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งนับว่าเป็นตัวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย 

อ้างอิง: บทความ "ความเป็นมาของการปลูกสับปะรดในประเทศไทย" จาก edoae.doae.go.th

นาฬิกา
 • ขนาด: ก 36.5 x ย 56 x หนา 10.7 มม. 
 • เครื่อง: Swiss Quarts Movement
 • เลนส์: Sapphire Glass Coating
 • วัสดุ: 316 L Stainless Steel
 • หน้าปัด: ลงยา
 • เข็มนาฬิกา: พรายน้ำเรืองแสง
 • กันน้ำ: 5 ATM/50 m.
สายนาฬิกา
 • ขนาด: ก 22 x ย 120 mm
 • วัสดุ: หนังวัวแท้ทั้ง 2 ด้าน
 • เลื่อนหมุดเปลี่ยนสายง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
**ตัวเรือนนาฬิการับประกัน 1 ปี ภายหลังจากซื้อสินค้า

THB 12,990
สั่งซื้อสินค้า  
  ย้อนกลับ